ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  
«ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»  
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

Υποστράτηγος Πεζικού Γεώργιος Βίκτωρος Παπαγιαννόπουλος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θερμά ευχαριστούμε τον εκδοτικό οίκο "vipapharm" για την φιλοξενία της παρούσας ιστοσελίδας του Συλλόγου μας.


ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 

 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2003. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 
 
1. Η ανέγερση τρισυπόστατου Ιερού Ναού, 48τ.μ. βάσει νομίμου αδείας και σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις αρμόδιες αρχές, στην μνήμη των Αγίων Ραφαήλ. Νικολάου, Ειρήνης, Βαρβάρας και Παρασκευής, στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής και ειδικότερα εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Γεωργίου Ζωγράφου, Πλαστήρα και Ιοκάστης, σε οικόπεδο που θα παραχωρηθεί προς τον σκοπό αυτό είτε από το Δήμο Ζωγράφου είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
2. Η ανάπλαση και η δημιουργία πράσινου στον περιβάλλοντα χώρο του ανεγερθησόμενου Ναού, καθώς και η παροχή οιασδήποτε συνδρομής για την ανάπλαση της ανωτέρω περιοχής εν γένει. 
 
Ο Ιερός Ναός των 48 τ.μ. περίπου, θα ανήκει, πιθανότατα, στο ίδρυμα της στέγης γερόντων της ενορίας του «Αγίου Θεράποντα» Ζωγράφου. Το κοινωφελές ίδρυμα θα έχει τα έσοδα από τις τυχόν εισπράξεις του Ι. Ναού. Παράλληλα οι 1600 οικογένειες της περιοχής του Νέου Ζωγράφου που αντιστοιχούν σε 6000 περίπου κατοίκους, και έχουν υπογράψει υπέρ τις ανέγερσης του Ι. Ναού, θα έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις πνευματικές τους ανάγκες.  

Η κεντρική Αγία Τράπεζα θα είναι αφιερωμένη στους «Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη» που συνεορτάζουν την Τρίτη ημέρα του Πάσχα (κινητή εορτή) και οι εκατέρωθεν αυτής, Αγίες Τράπεζες θα είναι αφιερωμένες η μια στην «Αγία Παρασκευή» και η άλλη στην «Αγία Βαρβάρα». Έτσι ο Ι. Ναός των 48 τ.μ. θα γίνει Τρισυπόστατος. 

Στην σημερινή εποχή που μπορεί να χαρακτηριστεί υλιστική, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τις ηθικές αξίες της εκκλησίας μας. 
 

Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου 
Γρηγόρης Γ. Πασχάλης, Δικηγόρος 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Πρόσφατη τεχνική έκθεση του ΟΡΣΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ) (Ιούνιος 2012), που συντάχθηκε από ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσιάζει το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς στον χώρο που ο Σύλλογός μας θέλει να ανεγείρει τον Ι. Ναό 48τ.μ. στο τέρμα του Νέου Ζωγράφου. Η έκταση που περικλείεται από τις οδούς Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα και Ιοκάστης ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος στην εκκλησία, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη. Η ιδιοκτήτρια της έκτασης, η εκκλησία (βάση της τεχνικής έκθεσης του ΟΡΣΑ), έχει αποφασίσει να δοθεί ο χώρος αυτός για την ανέγερση του Ι. Ναού των 48τ.μ. με έξοδα του Συλλόγου μας. Ο υπόλοιπος χώρος θα παραμείνει χώρος πρασίνου.  
Στην τεχνική έκθεση παρουσιάζεται εν συντομία και η ιστορία του Συλλόγου μας.  
Αντίγραφο των σελίδων που αφορούν τον Σύλλογό μας παρουσιάζονται εν συνεχεία. 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
που ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥΣ, ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟΥΣ και ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ και  
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.  Διεύθυνση Συλλόγου και τηλέφωνο επικοινωνίας

Ιοκάστης 65 & Πλαστήρα 30,
Ν. Ζωγράφου, 15772,
Αθήνα,
τηλ. 210-7718687

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "VIPAPHARM"
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλεφωνήστε μας ή στείλετε μας μήνυμα από την ακόλουθη φόρμα.
Διεύθυνση επικοινωνίας
Εκδοτικού Οίκου "vipapharm" 


info@vipapharm.gr  

Τηλ./Φαξ: +30 210 77 18 687

Ιοκάστης 65 & Πλαστήρα 30, Ν. Ζωγράφου, 157 72, Αθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Copyright © 2017 VIPAPHARM